Zoeken

Veiligheidsrisicogebied Velsen-Noord afgeschaft

RTV Seaport
Picture of Sabrina Koster

Sabrina Koster

Het veiligheidsrisicogebied in Velsen-Noord dat sinds 15 juni 2023 van kracht was, is beëindigd. Burgemeester Dales heeft besloten het risicogebied niet te verlengen per 1 juli 2024. Het aantal incidenten is volgens Dales afgenomen en het contact met de wijk is verbeterd.

Dit was de aanleiding

Het veiligheidsrisicogebied werd vorig jaar ingesteld vanwege toenemende vondst van wapens bij jongeren in Velsen-Noord. De politie en gemeente hebben destijds actie ondernomen met een wapeninleveractie en zijn gesprekken gaan voeren in de gemeenschap om het bewustzijn over wapenbezit te vergroten.

Hoewel de wapenproblematiek niet volledig is opgelost, stelt de burgemeester dat er een significante afname van incidenten te zien is. Dales vervolgt, “Het contact in de wijk naar aanleiding van de maatregelen heeft geleid tot inzicht in de problematiek en oplossingen op de lange termijn.”

Het afgelopen jaar

Preventieve fouilleeracties in het afgelopen jaar hebben geleid tot de inname van 11 wapens en gevaarlijke voorwerpen. Daarnaast kwamen er positieve reacties van inwoners over de zichtbaarheid van politie en handhaving in de wijk, en een veiliger gevoel in de wijk.

Dit zijn de plannen voor de komende tijd

Het beëindigen van het veiligheidsrisicogebied betekent niet direct het einde van politie-inzet in Velsen-Noord. Er zal nog steeds regelmatig gesurveilleerd worden en er is extra aandacht voor jeugd en wapenbezit. Bij overlast of verstoringen van de openbare orde door jeugd, zullen politie en jeugdboa’s thuisgesprekken voeren met ouders en hulp bieden binnen het gezin.

Vanaf medio september 2024.