Zoeken

Beverwijk roept op: reageer op Actieplan tegen geluidsoverlast wegverkeer

RTV Seaport
Picture of Sabrina Koster

Sabrina Koster

Geluidsoverlast door wegverkeer is een steeds groter wordend probleem. Vanuit de gemeente is daarom een Actieplan opgesteld om hinder te verminderen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden nu opgeroepen om hun reactie te geven.

Dit is het Actieplan Geluid Wegverkeer

Elke vijf jaar analyseert de gemeente de impact van wegverkeer op woningen. Op basis daarvan wordt het Actieplan Geluid Wegverkeer opgesteld. Hierin staan aandachtspunten en beschreven maatregelen om geluidsoverlast te verminderen. Denk hierbij aan maatregelen als gevelisolatie, snelheidsverlaging of geluidsschermen.  

De gemeente Beverwijk streeft er in de komende jaren naar om twee decibel onder de landelijke norm te blijven. Dit betekent dat er op bepaalde plekken in de gemeente maatregelen worden genomen om deze norm te halen. Stiller asfalt, bijvoorbeeld. Of groenvoorzieningen die bijdragen aan een prettige leefomgeving.

Het Actieplan is namens de gemeente Beverwijk opgesteld door de Omgevingsdienst IJmond (OD IJmond).

Zo kun je reageren

De plannen liggen voor zes weken ter inzage via overheid.nl en odijmond.nl. Iedereen kan reageren. Reacties kunnen worden ingediend door een mailtje te sturen naar info@odijmond.nl.

Vanaf medio september 2024.