Zoeken

Heemskerkers pleiten voor herinrichting centrum: ‘Steeds minder veilige oversteekplekken’

Boy Tijbosch
Picture of Boy Tijbosch

Boy Tijbosch

Onder meer ondernemer John de Roode ziet problemen met de verkeersveiligheid – met name voor minder valide mensen.

‘Er zijn steeds minder plekken waar voetgangers, en vooral minder valide voetgangers, veilig kunnen oversteken’, legt hij uit. ‘Mensen met kleine kinderen moeten soms de rijbaan op voordat ze de stoep kunnen bereiken. 

Daarnaast moeten automobilisten die parkeren vaak uitstappen in de groenstrook. En bovendien ziet het er gewoon niet uit.’

Hij heeft zijn zorgen bij de gemeente aangekaart, maar kreeg weinig gehoor. ‘Al voordat de herinrichting begon, heb ik mijn zorgen geuit, maar helaas is er weinig veranderd’, zegt hij teleurgesteld.

Zo reageert de gemeente

Wethouder Ron Suanet reageerde op de kritiek. ‘We hebben bij de herinrichting van het gebied de nadruk gelegd op verschillende zaken, zoals de duidelijkheid van trottoirs en wegen en de parkeer- en fietsmogelijkheden’, aldus Suanet. ‘Uiteindelijk hebben we meteen het groen aangepakt en ook de verkeersveiligheid verbeterd door een aantal nieuwe oversteekplaatsen te maken.’

Raadslid Anita Perré ziet dat deze aanpassingen anders zijn uitgepakt dan verwacht. ‘Het is de bedoeling geweest dat er minder oversteekplekken zouden komen, zodat het centrum veiliger zou worden. Dat klinkt mooi in theorie, maar in de praktijk blijkt dat mensen hun auto gewoon zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren en daar oversteken.’

Dit zijn mogelijke oplossingen

Bouwdeskundige Arjen Dekker heeft de meest problematische plekken in kaart gebracht – letterlijk. Hij is van plan de knelpunten te delen met de wethouders en raadsleden. Daarnaast oppert hij een oplossing.

‘We zouden boomkransen kunnen maken waar mensen kunnen zitten, met toegang tot het trottoir voor scootmobielen en rollators’, stelt hij voor. ‘Als je dat om de vier à vijf auto’s doet, wordt het centrum weer een gezellige en toegankelijke plek.’

‘Op dit moment gaan we eerst de korte termijnproblemen aanpakken’, besluit Suanet. ‘Dat gaan we de komende maanden doen – in overleg met de raad. Dan hoop ik dat het weer wat opknapt en hoop ik dat iedereen nog meer tevreden wordt dan ze nu al zijn.’

Bron: IJmond Nieuws

Vanaf medio september 2024.