Zoeken

Gemeente Beverwijk ontvangt subsidie voor AI-project

Dmitriy via Pixabay
Picture of Sabrina Koster

Sabrina Koster

De gemeente Beverwijk heeft een subsidie van 250.000 euro ontvangen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) voor een innovatief project. Dit project richt zich op het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) bij de afhandeling van omgevingsvergunningen.

Dit is het project

Beverwijk is één van de vijftien gemeenten die deze subsidie hebben gekregen, uit een totaal van 67 ingediende voorstellen. Het doel van het project is om een AI-gestuurd beslissingssysteem te ontwikkelen dat aanvragen voor omgevingsvergunningen automatisch beoordeelt. De ze kijkt dan naar volledigheid en criteria.

Vervolgens zullen medewerkers de beoordelingen nog eens controleren. De ondersteuning van AI moet leiden tot meer persoonlijk contact, grotere tevredenheid bij aanvragers en meer werkplezier voor de medewerkers. De medewerkers krijgen namelijk meer tijd voor overleg met bewoners, ondernemers en locatiebezoeken, aldus burgemeester Smit.

Vanaf medio september 2024.